EN
/
BG
Паркинг

Ритейл Парк Пловдив разполага с безплатен открит паркинг. Той се състои от 450 паркоместа. Разположен е между двете сгради на търговския парк и се простира на площ от над 6 000 квадратни метра. За да бъде осигурен комфорта на всички посетители в паркинга на търговския парк са предвидени 17 места за инвалиди, които се намират в непосредствена близост до търговските обекти.

ул. "Княз Александър I" №1
София 1000, България
Тел.: +359 884 466 042


РИТЕЙЛ ПАРК ПЛОВДИВ
Пловдив 4000, район Тракия,
бул. Менделеев 2Б

LANDMARK © 2014 Retail Park Plovdiv. All rights reserved!     Web Design & SEO by Zashev Design